60. výročie Vinosadky - 2.časť


Počet obrázkov: 13