Fotogaléria

nahrávanie CD krst CD majáles Grinavanka
Stupavská krídlovka
2006
Dychovky v Preši
pred Matyšákom
Dychovky v Preši
2006
Vinobranie v Modre
2006
60. výročie
DH Vinosadka
60. výročie
DH Vinosadka
2.časť
slávnosť
Božieho tela
Dychovky v Preši
2007
Festival v Močenku
Fotenie na plagát Banícky ples v Pezinku Posledná skúška - 2007
Veľkonočná nedeľa po omši
na dvore u Šťastných
Oslavy živ. jubilea Rudka Cíferského
12. a 19. 04. 2008 v Modre
Sviatočná omša pri kaplnke
v Modre - 18.05.2008

 
Stupavská krídlovka 2008 Stupavská krídlovka 2008 2. časť Vinobranie v Modre
Koncert ku Dňu úcty k starším
Vinosady
Oslava životného jubilea babky Sandtnerovej Oslavy prvej zmienky o obci Viničné
Hodová nedeľa vo Vinosadoch Hodová nedeľa vo Vinosadoch  2. časť 1. máj v Modre
 
futbalový štadión Pezinok Deň partnerských obcí  

naspäť