.

..niečo o nás, alebo ako dlho sa vo Vinosadoch muzicíruje...

 

Ak by ste chceli vedieť niečo o počiatkoch dychovej hudby vo Vinosadoch, treba začať hľadať v Kučišdorfe. Tak sa totiž predtým volala časť dnešnej obce Vinosady medzi Pezinkom a Modrou, v ktorej v roku 1947 založili pri Dobrovoľnom hasičskom zbore dychovú hudbu. Pri jej zrode stáli Michal Záruba starší a František Petrakovič. Prvým kapelníkom bol Jozef Peško z Modry, ktorý zasvätil budúcich muzikantov do „tajomstiev“ notového písma a hry na plechové hudobné nástroje. Ešte v spomínanom roku 1947 mala kapela aj svoje prvé vystúpenie a bolo to 18. augusta pri príležitosti dožinkových slávností vo Vinosadoch.

            Dychová hudba má v celom Malokarpatskom regióne veľmi dlhú a bohatú tradíciu, a to celkom iste aj preto, lebo sa vždy našli nadšenci, ktorí sa s láskou a ochotne venovali výchove mladých muzikantov. U nás to boli Jozef Kiršner a Jozef Slezák. Istý čas, na čo sú členovia Vinosadky patrične hrdí, účinkovali s nimi aj bratia Šikulovci, z ktorých Vincent, bol známy spisovateľ. Najdlhšie bol kapelníkom v celej doterajšej histórií Vinosadky už spomínaný František Petrakovič. Od roku 1978 bol na poste kapelníka Jozef Záruba a v tejto funkcií pôsobil až februára roku 2007. Jeho precíznosť a zmysel pre poriadok v notách, či vynikajúci notopis sú pre nás dodnes živou spomienkou na Jožka, veľkého vtipkára a zabávača.

V súčasnom období je kapelníkom DH Vinosadka Ján Hanúsek.

Od počiatkov svojho fungovania účinkovala dychová hudba Vinosadka vo svojej obci a blízkom okolí na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, pri cirkevných obradoch, na vinobraniach, prehliadkach a festivaloch dychových hudieb doma i v zahraničí. Na týchto podujatiach viackrát získala rôzne ocenenia.

Veríme, že tento žáner bude mať stále viac a viac priaznivcov.

...aby sa vo Vinosadoch ešte dlho muzicírovalo...       

   

 

Copyright © 2018