Video

po kliknutí na názov sekvencie si môľete pozrie» ukáľku

Dľbánkar 
z
koncertu pre Rudka Cíferského - hrá orchester PRC

       

Ave MARIA
koncert pri príleľitosti  prvej písomnej zmienky o obci VINOSADY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008